Home     Kontakt    
 

        Informacje o projekcie
        Jak się zapisać
        Komunikaty
        Kontakt
Realizacja Projektu "Poligloci po 50-ce" została ukończona z dniem 31.10.2009r.

Informacja o projekcie

Celem PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób po 50 roku życia.

Projekt „Poligloci po 50-ce” to oferta dla osób aktywnych zawodowo, które ukończyły 50 lat, chcą nadal podnosić swoje kwalifikacje.


W Projekcie zaplanowaliśmy szkolenia dostosowane do potrzeb osób 50+:
- kurs języka angielskiego,
podczas którego wykorzystywane będą metody uwzględniające sposób uczenia się osób dojrzałych;
- trening antystresowy,
którego celem będzie nauka radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym;
- trening kreatywności,
podnoszący gotowość do podejmowania nowych wyzwań i kreatywnego myślenia;
- kurs technik efektywnego uczenia się,
umożliwiający poprawę umiejętności uczenia się, zapamiętywania, niezbędne w nauce języka, a zarazem przydatne w życiu codziennym.


UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE BYĆ:
- wyłącznie osoba (warunki formalne):
- która ukończyła 50 lat,
- zatrudniona*
- lub bezrobotna*
- Mieszkająca* na terenie województwa śląskiego.
*Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji (patrz: „Jak się zapisać”)

Poliglota po 50-ce musi wyróżniać się:
- dużą motywacją do udziału w Projekcie, bo chcieć, znaczy móc!
- obowiązkowością i systematycznością, ponieważ wymagamy frekwencji na poziomie 80%, do Projektu wybierzemy osoby zdeterminowane do nauki.

Do Projektu zostaną zakwalifikowane 24 osoby.
Powstaną dwie grupy językowe.

CZAS TRWANIA
Zajęcia będą trwały od października 2008 do czerwca 2009. Od lipca 2009 do września 2009 przewidzieliśmy dodatkowe zajęcia dla osób, które będą wymagały dodatkowych ćwiczeń językowych.

MIEJSCE
Planujemy utworzenie jednej grupy w Rybniku oraz drugiej grupy w Katowicach (lub Gliwicach). Dokładny adres miejsca kursu oraz szczegółowy harmonogram zajęć zostaną przekazane uczestnikom po zakwalifikowaniu się do Projektu.

KOSZT
Udział w Projekcie jest bezpłatny, całość kosztów Projektu pokrywana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

 

Informacje o projekcie   Jak się zapisać   Komunikaty   Kontakt