Home     Kontakt    
 

        Informacje o projekcie
        Jak się zapisać
        Komunikaty
        Kontakt
Jak się zapisać

ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU, NALEŻY:

1. Zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI
2. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3. Dostarczyć formularz zgłoszeniowy do 22 września 2008 r. do Biura Projektu:

e-mailem:poligloci@britannia.pl
faksem: (032) 433 11 18
pocztą: Britannia, ul. Raciborska 15, 44-200 Rybnik
lub osobiście.

Po wysłaniu zgłoszenia:

- Dla osób, które będą spełniały kryteria formalne (patrz: regulamin rekrutacji), w wyznaczonym dniu zostanie zorganizowany test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego,

- Na podstawie wypełnionego testu, zostanie określony stopień znajomości języka i uczestnik będzie przydzielony do odpowiedniej grupy,

- Następnie, z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostanie podpisana umowa uczestnictwa (jest to zarazem moment przystąpienia do Projektu).


Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy
- Regulamin Rekrutacji

 

Informacje o projekcie   Jak się zapisać   Komunikaty   Kontakt